I denne oppgåva skulle elevar frå Sogndal vgs kommentere blogginnlegga til elevar ved Kongsberg vidaregåande skule. Kongsbergselevane hadde fått i oppgåve å diskutere korleis media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter i ein artikkel.

Oppgåva var denne:
A) Les 3 elevinnlegg/besvarelse på oppgaven om informasjonskløfter fra Kongsberg VGS. Har du etternavn i begynnelsen av alfabetet, plukker du elever øverst fra elevlista på bloggen, har du etternavn i midten av alfabetet plukker du elever i midten av lista og har du etternavn i slutten av alfabetet leser du innleggene til de siste elevene på lista.

B) Les alle 3 innleggene først, notér faglige kommentarer og spørsmål i stikkordsform mens du leser innleggene. Se også på hvordan oppgaven er besvart. Du kan f.eks bruke rubrikkverktøyet fra vurderingsveiledningen dere fikk til heldagen.

C) Skriv kommentarer til disse tre elevene.

D) Skriv et blogginnlegg der du limer inn og presenterer den kommentaren du var mest fornøyd med, (husk også å få med lenken til blogginnlegget du har gitt kommentar). I Innlegget ditt presenterer du først
elevarbeidet, deretter hvilke observasjoner du gjorde (faglige, strukturelle og personlig mening) og til slutt forklarer du hvilke hensyn du tok til eleven når du skrev kommentaren.

Kommentaren eg skreiv på Caroline’s mediablogg, og ser slik ut:

himulen sa…

Et godt utkast til endelig artikkel. Synst du får med veldig mye bra og svarer godt innenfor oppgaven.Jeg ser du skriver mest om Norge og norske medier, kanskje du burde presisere at du i denne oppgaven konsentrerer deg om forholdene i Norge?

12. april 2010 01.33

Bloggen handla i dette innlegget om informasjonskløfter i samfunnet. Innlegget var velskrive og inneheld mange gode innfallsvinklar rundt informasjonskløfter. Det einaste eg kunne seie noko om, var at det ikkje vart presisert om forfattaren ville konsentrere seg om forholda i Noreg, verden genererelt eller noko anna land. Derfor påpeikte eg dette for å hjelpe til betre resultat. Når ein kommenterer innlegg og bloggar er det viktig å ta hensyn til innhaldet i innlegga og forfattaren sjølv. Det er stor forskjell å kommentere personlege opplysningar og faglege tekstar. Eg held meg godt innafor rammene som gjeld kommentarar op faglege innlegg, og var verken spydig eller ute etter å rette einsida kritikk mot personar eller grupper. Mange unge på nett kan oppleve dette fordi lesarane ikkje tenkjer på at dei kan såre sjølv om dei ikkje seier noko stygt ansikt til ansikt. Det er og viktig å vere konstruktiv når ein kommenterer faglege innlegg, og legge til rette for forbetringar av faginnhald og informasjon.