I sjølvvald prosjekt media valde eg å lage ein informasjonsfilm. Denne Informasjonsfilmen handlar om alkohol og barn, og kva konsekvensar det kan få for barn at dei vaksne drikk.

Informasjonsfilmar er ute etter å informere, og eg vart inspirert til å lage denne etter å ha sett informasjonsfilmane til blant anna vegvesnet.